9

ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ଚେହେରା, କେଶ ଏବଂ ଚର୍ମ ର ରଙ୍ଗ କଳା କଣ ପାଇଁ |

NEWS

ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ କେବେ ନା କେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ କି ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଗୋରା କଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏହା ଏତେ କଳା କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର ।

ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଅନେକ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୋରା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତ ସେହି ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଏ ଯିଏ ବିଷୁବ ରେଖାର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବିଷୁବ ରେଖା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।

boy3

ତେଣୁ ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ର ପ୍ରଭାବରୁ ଚର୍ମ କୁ ପୋଡିବାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମେଲାନିନ ନାମକ ଏକ ଉପାଦାନ ଆମ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ମେଲାନୀନ ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଶରୀର କେଶ ର ରଙ୍ଗ ,ଚେହେରା ଇତ୍ୟାଦି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଏହିଭଳି ହୋଇଥାଏ ,

ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରି ଦେଶ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଷୁବ ରେଖା ଗତି କରିଥାଏ ସେହି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କଳା ହୋଇଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶ ମାନେ ରହିଗଲେ ଯେପରିକି ଋଷିଆ,ଆମେରିକା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେଣୁ ଏହି ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ

ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ ସତ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ନଥାଏ ତେଣୁ ଏଠି ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କେଶ ,ଚେହେରା ଇତ୍ୟାଦି ଧଳା ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ମେଳାନିନ ଉପାଦାନ ବୟସ ବଢିଆ ସହ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ହେଲେ କେଶ ପାଚି ଯାଇଥାଏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *