6

ଶରୀରରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ଦେଇଥାଏ ବଡ଼ ରୋଗର ସଂକେତ |

HEALTH

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟାଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ କରେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଉଠିବା ସମୟରେ ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଯିବା କିମ୍ବା ହାଇକପ୍ କରିବା, ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରୁ | କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଶରୀରରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ |

ଏହା ଜାଣିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କିପରି କିଛି ରୋଗର ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ରୋଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ | ଶରୀରରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି |
ଯଦି କାନରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଟିନ୍ନାଟସ୍ ନାମକ ଏକ ରୋଗକୁ ସୂଚିତ କରେ | ଫଙ୍ଗଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ |

pain 1
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହା ଆପ୍ନିଆ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇପାରେ | ବାସ୍ତବରେ, ମେଦବହୁଳତା ହେତୁ, ଗଳାର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ରେ ଏକ ଅବରୋଧ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଘୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥାଉ | ଅନେକ ଥର ଉଠିବା ସମୟରେ

ଗଣ୍ଠିରୁ ହଠାତ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ଏହା ହେଲେ ବୁଝିବା ଯେ ଏହା ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କେତ ଅଟେ | ପ୍ରାୟତଃ ହଜମ ସମୟରେ ପେଟରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ | ଯଦି ସ୍ୱର ସହିତ ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ |ବେଳେବେଳେ ଜଙ୍ଗରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହୁଁ |

ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗର ଉପର ଏବଂ ତଳ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟର ଖରାପ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ , ତେବେ ଏପରି ସଂକେତ ପ୍ରତି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ | ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *