8

ଜାପାନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର ତଥ୍ୟ ।

NEWS

ଜାପାନ ଦେଶ ରେ ଆପଣ ଙ୍କୁ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହାକି ଆପଣ ଙ୍କୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ।ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା କେବଳ ଜାପାନ ରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ।ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଜାପାନ ରେ ବୁଲିବେ ତେବେ ଆପଣ ଙ୍କୁ ଟାକ୍ସି ଗୁଡିକ ରେ ବହୁତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।ଏହି ଟାକ୍ସି ରେ ଆପଣଙ୍କୁ

ଏମିତି ବଟମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହା କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଟାକ୍ସି ର ବେଗ କମାଇ ବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଟମ କୁ ଦବାଇ କରି ଏହାର ବେଗ କୁ କମ କରିପାରିବେ।ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ମାର୍ବଲ ର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆଇରନ ମ୍ୟାନ ଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ସୁପର ହିରୋ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଚଏଲ ରିଟର୍ନ ଯାହାକୁ ଜାପାନ ର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନି ବନାଇ ଅଛି।

8-1

ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ କେହି ବି ପିନ୍ଧି କରି ତାର ପାୱଆର କୁ ୧୦ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏହା ଆପଣ ଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଗନାଲ କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ହିସାବ ରେ ଆପଣ ଙ୍କ କାମ କୁ କରିବାର ଅଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଡଜ ନଟ ମେଲଟ, ଜାପାନ ରେ ଏକ ଗବେଷଣା ରୁ ଏହା ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନନ ମେଲଟିଙ୍ଗ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।

8-2

ଏବଂ ସଟ୍ରବେରି ର ପଲିଫେନ୍ଲ୍ସ ଯାହାକିଆଇସ୍କ୍ରିମ କୁ ମେଲଟ ହେବା ରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।ଯାହାକି ଆଜି କାଲି ର ଏତେ ତେଜ ଖରା ରେ ମଧ୍ୟ ତରଳେ ନାହିଁ। ଏହା ୨୦୧୫ ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମିଶିକରି ବନାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଜାପାନ ରେ ବନାଯାଇଥିବା ମାସ୍କ ପ୍ରକୃତ ମୁହଁ ଠାରୁ ଜମା ୫ ପ୍ରତିଶତ ହିଁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣ ଙ୍କ ମୁହଁ ର ଆଇଡେ଼ନଟିଟେସନ ଦେଇକରି ଆପଣ ୪୦ହଜାର ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୭ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ କରିପାରିବେ।

ଆଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଟରସ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ । ଏହା ଏକ ଜପାନିଜ ଆଖି ଗ୍ୟାଜେଟ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣ ଙ୍କ ଆଖି କୁ ଗରମ ରଖିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ଏହା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ପିଆଜ କୁ କାଟୁଥିବେ,କାରଣ ଏହା ପିଆଜ ର ଗ୍ୟାସ କୁ ଆପଣ ଙ୍କ ଆଖିରେ ପସିବା ରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ । ବ୍ୟାକପ୍ୟାକବାଇକ ଜଣେ ମହିଳା ଜାପନ ର ଯିଏ କି ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଯାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯନ୍ତ୍ର ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜାପାନ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ର ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହାକି ରୋବଟ ଅଟେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *