9

ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ କେବେବି ହେବ ନାହିଁ ମୁଖ ବ୍ରଣ l

HEALTH

ପିମ୍ପଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହଜ ଉପଚାର ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ମାତ୍ର 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ l ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା l ଖାଇବା ପିଇବା, ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ କିମ୍ବା ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ l ବ୍ରଣ ସମଗ୍ର ଚେହେରାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ l

ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ବ୍ରଣ ବାହାରିଥାଏ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ ଯାହାକି କେବେବି ହାତରେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କଦାପି ବ୍ରଣ ଚିପିବେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା, ଏହି ପିମ୍ପଲ୍ ଗୁଡିକ ମୁହଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ l ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଣ ବେଳେବେଳେ ଫାଟିଯାଏ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜିନିଷ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅପସାରଣ କରିପାରିବେ l ହଁ,

facee

ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ବ୍ରଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ l ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହଜ ଉପଚାର ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ମାତ୍ର 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ଚା ଗଛ ତେଲ ବ୍ରଣ ସମେତ ସମସ୍ତ ସୋନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚା ’ଗଛର ତେଲ ଏକ ଲାଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ l

ଏହି ତେଲରେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରି ବ୍ରଣକୁ ଭଲ କରିଥାଏ l ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 2 ବୁନ୍ଦା ଚା ଗଛ ତେଲ ନେଇ ସେଥିରୁ 10 ବୁନ୍ଦା ନଡିଆ ତେଲ ବାଦାମ ତେଲ ମିଶାନ୍ତୁ l ଏହାକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅ l ପରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ l

ବରଫ ଯଦି ତୁମ ଘରେ ବରଫର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ତେବେ ବ୍ରଣ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇପାରେ l ବରଫ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରଣର ଲାଲତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫୁଲାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ l ବରଫ ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ରଣ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ମଇଳା ଏବଂ ତେଲିଆ ଅଂଶ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଳାଏ l ବରଫର ଏକ ଖଣ୍ଡକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *