13

ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ସାବଧାନ, ପେଟରେ ରହିପାରେ ଏହି ଚିହ୍ନ |

HEALTH

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟାଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ ବହୁତ ସାଧାରଣ | କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ, କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କମ୍ ଅଟେ | ତଥାପି, କିଛି ମହିଳା ଏହା ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ | ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କର ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ | ବାସ୍ତବରେ, ପେଟ ବଢିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମର ଉପର ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରରେ ଟେନସନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଲାଜେନ୍ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ ପରି ଦେଖାଯାଏ |

ଅବଶ୍ୟ, ଏହି ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଚର୍ମର ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରସାର ହେତୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ | ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସର୍ବଦା ଏକ ମଶ୍ଚରାଇଜର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି | ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ ଦେଖାଯିବା ପରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ସମୟ ନେଇଥା’ନ୍ତି | ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଅନେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ | ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହି ଟିପ୍ସ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ |

ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ Dr. ସାରୁ ସିଂ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି | ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗର୍ଭଧାରଣ ଟିପ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ | ଏହା ସହିତ, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ |

pregnet 1
ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କକୁ କିପରି ଏଡାଇ ହେବ :-
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହିଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ସ୍ଵଭାବିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କରିବା ଭଲ | ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ 15-20 ବୁନ୍ଦା ହିଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେଇ ପୁରା ପେଟରେ ଲଗାନ୍ତୁ | ମନେରଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଚର୍ମ ଆର୍ଦ୍ର ହେବା ଉଚିତ୍ |

କେତେଥର ହିଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ :-
ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ପେଟରେ ହିଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଲଗାନ୍ତୁ | ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକ ସମୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ | ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଆର୍ଦ୍ର ହେବା ଉଚିତ୍ | ଏହା ଚର୍ମକୁ ପୋଷଣ କରିବ | ଏହାକୁ ମୋଟା ତେଲ କିମ୍ବା ଶରୀରର ବଟର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |

pregnet 2
ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ | ଆପଣ ନଡିଆ ତେଲ କିମ୍ବା ଶିଆ ବଟର, ଭେସଲିନ୍ ଜେଲି ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱଚା ଖରାପ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ |

ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ :-
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ ସମସ୍ୟା ପଛରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଥାଇପାରେ | ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ମୁଖ୍ୟତ ଜେନେଟିକ୍ | ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଚର୍ମ ଭଲ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ |

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ :-
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ | ଏହା ଚର୍ମକୁ ବାହାର ଏବଂ ଭିତରରୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖେ |
ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ |
ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ | ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍ ସି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ |
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଉଛନ୍ତି ତାହା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | ଚିନି ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ | ତେବେ ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ |

ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟି ପଢି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣେଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆମର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରି ଦେବେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *