vhjnbvhn,

ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଭୁଲ

Uncategorized

ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ କୁ ସ୍ୱାଗତ।ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ୍ କରନ୍ତି।ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଗାଧୋଇବା ଉଭୟ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ସଫା କରିପାରେ, ତେଣୁ ଗାଧୋଇବା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।ଏହି ସ୍ନାନଗୁଡିକ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚେହେରାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ ।ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ୍ କରନ୍ତି ।ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ କେହି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସାମ୍ପୁ ଏବଂ ସାବୁନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ସମସ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ, ତେଣୁ ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

hjhbv

ପ୍ରାୟତ ଲୋକମାନେ ଶୀତ ସମୟରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୁଞ୍ଚନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମରେ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।ଗାଧୋଇବା ପରେ ଶରୀରକୁ କେବେବି ଘଷନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଟାୱେଲରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ।କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶୁଷ୍କତା ଆମ ଚର୍ମରେ ରହିଥାଏ।

n m

ଅନେକ ଲୋକ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ସ୍ପଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀରକୁ ସଫା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ପଞ୍ଜ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଯାଏ ।ଜୀବାଣୁ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ-ଅଣୁଜୀବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖିଆଯାଏ, ତେବେ ରୋଗ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ।ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ।ତେଣୁ ଏହି ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।ଲମ୍ବା ଗାଧୋଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରର ଚର୍ମକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଅନେକ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

vbnmn m

ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆପଣ ମାନଂକ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ,ସମାଚାର, ରାଶିଫଳ, ଜରୁରୀ ସୂଚନା,ରାଜନୀତି,କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଣିଥାଉ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଲେଖା ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ ଲାଇକ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।ଏହାକୁ ସେୟାର୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ,ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *