milk

କ୍ଷୀର ସହିତ ଚାହା ବନେଇ ପିଉଛନ୍ତି କି? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣ |

HEALTH

ଭାରତରେ ଚା ହେଉଛି ସକାଳର ବୁଷ୍ଟର୍ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ବିଲିୟନ ଲୋକ ଚା ପିଅନ୍ତି।କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଚା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିଷ। ହଁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ।ଚା’ର ପ୍ରତିକୂଳ ବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଚା ସହିତ କ୍ଷୀର କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ?ଆଜି ଜାଣନ୍ତୁ |

milk

ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନିଦ୍ରା; ଆପଣ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚା ’ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସତେଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।ଏହି ଚା ଏହାର ଆରାମଦାୟକ ସମ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଚା’ର ଆରାମଦାୟକ ଗୁଣ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଚା ’କିମ୍ବା ନିୟମିତ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ଅନିଦ୍ରା ଅର୍ଥ ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା କମିଯିବା, କାରଣ ଚା’ରେ କିଛି ପରିମାଣର କ୍ୟାଫେନ୍ ଥାଏ।ଯଦି କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଚା ’ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅନିଦ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ; ଚା’ରେ ଥିଓଫିଲାଇନ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ଥାଏ, ଯାହା ଅସ୍ଥାୟୀ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଥିଓଫିଲାଇନ୍ ଆମ ଶରୀରର ଜଳକୁ ସହଜରେ ଶୁଖାଇପାରେ, ଯାହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।

କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ ହାର; ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଚା’ର ଏପରି ଏକ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଭୋକକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବଢାଇପାରେ।ଏହି କାରଣରୁ, ଏହା ଶେଷରେ ଖାଦ୍ୟ ଅବଶୋଷଣ ଏବଂ ଲୁହା ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ୍;

tea23
ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ତେବେ ଆପଣ ଚା ପିଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଚା’ରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେପରିକି କଫିନ୍, ଥିଓଫିଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅନିଦ୍ରା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, କମ୍ ଲୌହ ଅବଶୋଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ।

ନିଦ ହ୍ରାସ କରେ ଚା ; ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚା ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।କାରଣ ଚା’ରେ କ୍ୟାଫେନ୍ ଥାଏ, ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁ ଉତ୍ତେଜକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସତର୍କତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଚା ସହିତ କ୍ଷୀର କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ?

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେସିନ୍ ଥାଏ ଯାହାକି କ୍ୟାଫେନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଯାହା ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ଅବଶୋଷଣକୁ ରୋକିପାରେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଥାଉ।ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଦୟାକରି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପେଜ୍ କୁ ଲାଇକ ଏବଂ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *