sleep

ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ।

FACT

ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ । ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ରୁ କିଛିର ଅର୍ଥ ଥାଏ ତ ଆଉ କିଛି ର ଅର୍ଥ ବିହିନ ହୋଇ ଥାଏ । ଶୋଇବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସି ଥାଏ । ସେହି ସବୁକୁ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଥାଏ କି ଆମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବ ରୁ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଥାଉ । ଏହି କଥା କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି ହିଁ କଥା କୁ ନେଇ କରି ଆସିଛୁ । ଜାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଶୋଇବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ପରିଣାମ ହୋଇ ଥାଏ ।

sleepp

ତେବେ ଏହି ବିଷୟ ରେ ଅଧିକ ଭାବେ ଜାଣି ନେବା । ପ୍ରଥମେ ମୟୁର ପଙ୍ଖ ଏହାକୁ ହିନ୍ଧୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ଶୁଭ ମନା ଜାଇ ଥାଏ । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଚିନ କାଳରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କରା ଜାଉଥିଲା । ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉ ଥିଲେ । ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଦେଖି କରି ଶୋଇବେ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ରେ ଏହାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ । ତେବେ ଏହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାଗ୍ୟର ସଂଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହାତୀ । ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣି ଥିବେ ହାତୀ ସାକ୍ଷାତ ଗଣେଷ ଙ୍କର ରୂପ ହୋଇ ଥାଏ ।

ଏମିତି ରେ ସୋଇବା ପୂର୍ବ ରୁ ହାତୀ ର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନା ଯାଏ । କୁହା ଯାଏ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ସ୍ନପ୍ନରେ ହାତୀ ଦେଖା ଦିଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଶାଳୀ ହୋଇ ଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଜିବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସନ୍ତାନ ସୁଖର ବିନା ଅନୁଭନ ହୁଏ ନାହିଁ ।ଦୁଇଟି ହଂସ ର ଯୋଡୀ । ଦୁଇଟି ହଂସ ର ଯୋଡୀର ଚିତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଶୋଇ ଥାନ୍ତି ।

sleep

ତେବେ ଏହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବିଡ ପ୍ରେମର ସଂଙ୍କତ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଥାଏ । ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଏହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତେବେ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ ।ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ । ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବ ରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଙ୍କ ଚିତ୍ର କୁ ଦେଖଇ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ । ତେବେ ଦେଖିବେ ଜିବନ ରେ କେବେ ବି ଦୁଖଃ ର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ ର ବି ବହୁତ ଲାଭ ହେବ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *