pro

ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଏହି 6 ଜଣ ହିରୋଇନ ।

NEWS

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋର୍ଟଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ବଲିଉଡ ର ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁ ମାନେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ର କଥା କୁ ସମସ୍ତ ଙ୍କ ସାମ୍ନା ରେ ମାନିଛନ୍ତି , ତେବେ ଏହହି ଲିଷ୍ଟ ରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁବିନ୍ ଚାୱଲା ବଲିଉଡ ରେ ଯେତେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଅପର ହୋଇ ଥିଲା ତେବେ ସେହି ସମୟ ରେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବା ପାଇଁ କୁହା ଜାଇ ଥିଲା , ତେବେ ସେ ମନା କରି ଦେଇ ଥିଲେ ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ହେଟ୍ ଷ୍ଟୋରୀ 2 ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବୋଲ୍ଡ ସିନ୍ ଦେଇ ଥିଲେ ଏମିତି ରେ ସ କହିଛନ୍ତି କି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ଏହି ସବୁକୁ କୋମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ସେହି ପରି ଦୁଇ ରେ ପେଡମ୍ୟନ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ରେ କାମ କରି ଥିବା ରାଧିକା ଏକ୍ଟିଭ୍ ବି କାଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କାଉଚ୍ ର ସାମ୍ନା କରି ସାରିଛନ୍ତି । ସେମିତି ରେ ଏହା ପୂର୍ବ ରୁ ସେ ତେଲୁଗୁ ମାଲାଲ୍ୟମ୍ ଏବଂ , ବଙ୍ଗାଳା ଫିଲ୍ମ ରେ କାମ କରୁ ଥଇଲେ ହେଲେ ସେ ଯେତେ ବେଳେ ହିନ୍ଦି ଫିଲ୍ମ କୁ ଆସିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ସର୍ତ ମିଳି ଥିଲା ଜାହା ଯେଉଁଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଚର ଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡି ଥିଲା ।

pppp

ଏହି ଲିଷ୍ଟ ରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ସେମିତି ରେ ମିସ୍ ୱାର୍ଡ ହେବା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ର ଅପର ଆସି ଥିଲା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହି ଥିଲେ , ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟର୍ଭ୍ୟୁ ରେ ସେ କହି ଥିଲେ ବଲିଉଡ ହେଉ ବା ହଲିଉଡ କୋମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସବୁ ସ୍ଥାନ ରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ।

ସେହି ପରି ତିନି ନମ୍ବର ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଟିସ୍କା ଚୋପ୍ରା ଙ୍କ ଭିଷୟ ରେ ତେବେ ଫିଲ୍ମ ତାରା ଜମିନ୍ ରୁ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଥିବା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀ କୁ ଆସିବା ପରେ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡି ଥିଲା ସେମିତି ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏତେ ପରିମାଣ ରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡି ଥିଲା କି ସେ ବହୁତ ସମୟ ରେ କାଷ୍ଟିଂ କାୁଚ୍ ର ଶୀକାର ହେବାକୁ ପଡୁ ଥିଲା ,

ଏହି ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ , ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *