unnamed (2)

ଭଗବାନ ଶିବ କଳିଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା କହିଥିଲେ ଯିଏ ଜାଣେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହେ।

FACT

ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପଥମେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାପ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧର୍ମ କ’ଣ। ତା’ପରେ ଶିବ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନବଜାତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଅପରପକ୍ଷେ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାପ ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା।

SHIVA1

ତେଣୁ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମଣିଷ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କେବେବି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜଣେ ବଡ ପାପୀ ସେ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ।

ଶିବଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ବହନ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ତେବେ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ତେବେ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ନିଜ ସହିତ ଅତି ଜଡିତ, ତେବେ ସେ ଜୀବନରେ କେବେବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁର ସଂଲଗ୍ନତା ହେତୁ, ସେ ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ୱେବରେ ଜଡିତ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ନଚେତ୍ ମଣିଷ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏତେ ବଢାଏ ଯେ ସେଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଖ ପାଆନ୍ତି।

SHIVA

ଏଥି ସହିତ, ମଣିଷ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ୍।ମୁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳ ପେଜରେ ଲାଇକଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *