brana

ପିମ୍ପଲ୍ ଏବଂ ବ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ବେକିଂ ସୋଡା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏହି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ l

HEALTH

ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୱେବପୋର୍ଟାଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ,ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଧୂଳି-ମାଟି ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ପିମ୍ପଲ୍ ଏବଂ ବ୍ରଣ ପରି ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି l

ଅନେକ ଥର ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଚାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଚର୍ମର ଚମକ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ l ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି l ଯଦିଓ ବଜାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଚର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ l ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡାକୁ ଏକ ଚାମଚ ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ l ତା’ପରେ ଏହାକୁ ପିମ୍ପଲ୍ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ l କିଛି ସମୟ ଶୁଖିବା ପରେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ହାତରେ କରନ୍ତୁ l

pimples

ଏହା ପରେ ଚର୍ମକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ l ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବେକିଂ ସୋଡା ମିଶାନ୍ତୁ l ତା’ପରେ ଏହି ପାଣିରେ ଏକ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଭିଜାଇ ଏହାକୁ ଚିପି ତୁମ ଚର୍ମରେ ଲଗାନ୍ତୁ l ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ସହିତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁହଁକୁ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ l ଏହା ପରେ ମୁହଁକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ l

ଏହି ରେସିପି ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଅବାଞ୍ଛିତ ମୁଖ କେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ lପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ l  ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପଚାରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ l ବେକିଂ ସୋଡା ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ l ଖାଦ୍ୟରେ ଏହା ଏହିପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ l

pimpls

କିନ୍ତୁ ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ l ବେକିଂ ସୋଡାରେ ଆଣ୍ଟି-ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍, ଆଣ୍ଟି-ଏଜିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା କି କୁଞ୍ଚନ ଭଳି ଆଣ୍ଟି-ଏଜିଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ l ବେକିଂ ସୋଡାରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମରୁ ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ l ଏହି ନକଲି ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ, ଏକ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡା ପାଉଡରକୁ ଦୁଇ ଚାମଚ କମଳା ଚୋପା ପାଉଡର ସହିତ ମିଶାନ୍ତୁ l

ତା’ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ମୋଟା ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ମୁହଁ ଏବଂ ବେକରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ l ୧୦ ମିନିଟ୍ ଶୁଖିବା ପରେ ଚର୍ମକୁ ହାଲୁକା ହାତରେ ଗୋଲାକାର ଗତିରେ ଘଷନ୍ତୁ l ଏହା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ l ଏହି ପ୍ରତିକାରକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚମକଦାର ଏବଂ ନିଖୁଣ ଚର୍ମ ମିଳିପାରେ l ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରତ୍ୟକଦିନ ଆଣିଥାଉ, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ପେଜ୍ କୁ ଲାଇକ ଏବଂ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *