bloodpressure

କେବଳ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡିକ ଖାଆନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜୀବନରେ କେବେବି ଆସିବିନି।

HEALTH

ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଦଳାଇବା ମଣିଷକୁ ଅନେକ ରୋଗର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏହି ରୋଗଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହିପରି ଯାହା ଟିକିଏ ଯତ୍ନ ପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବଡ ରୋଗ ଆମ ପାଇଁ କ୍ୟାନସର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ କଦାପି ଶେଷ ହେବାର ନାମ ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା ଅଟେ।

bloodpressure1

ଯାହା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ରକ୍ତଚାପର ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟରେ, ମୋତେ ଏହିପରି କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ପନିପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ୍।

ପ୍ରଥମେ ପାଳଙ୍ଗ ଲୋହ କ୍ୟାଲସିୟମରେ ଭରପୂର ଅଟେ। ଉଚ୍ଚ ବିପି ରୋଗୀମାନେ ପାଳଙ୍ଗ ଖାଇ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି। ଆଳୁ ଚୋପା ସହିତ ଫୁଟାଇବା ଏଥିରେ ଥିବା ଲୁଣର ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ତେଣୁ, ବିପି ରୋଗୀମାନେ ପାକ ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ଖାଇବା ଉଚିତ୍। ଆଳୁରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବିପି ସ୍ୱାଭାବିକ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।

patato

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ରସୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ରସୁଣ ଶରୀରରେ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ର ପରିମାଣ ବଢାଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମର ରକ୍ତଚାପ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *