ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଏହି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ।

NEWS

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେତେ ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ପାଇଥାଏ ଆଜି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ।

ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଶଙ୍ଖ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଏକ ଶଙ୍ଖ, ମୟୂର, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତି,

mayura

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ତୁମେ ସକାଳେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖାଯାଉଛ, ତେବେ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ।ଯଦିଓ ଆପଣ ସକାଳେ ହାତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦିନ ମିଳିବ।

ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଅଗ୍ନି ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ଅଟେ ଯଦି ଗାଇ ଗୋବର, ସୁନା, ତମ୍ବା, ସବୁଜ ଘାସ ସକାଳେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।

gress

ଯଦି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ସକାଳେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *