body

ମସଲ ତିଆରି କରିବାର ଆସିଗଲା ଖାଦ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣନ୍ତୁ।

HEALTH

ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ନଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରର ଗଠନ ଭଲରେ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମସଲକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଖାଈବା ଖାଇବାର ଅଛି ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ମାଂସପେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଶରୀର ଗଠନରେ ରଖିପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର ଏହା ଶରୀରରେ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଈ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାର ପ୍ରୋଟିନକୁ ଦେଇଥାଏ।

କ୍ଷୀର ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଭଲ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏହା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏସିଡ କୁ ବଢିଥାଏ ଯାହା ଆମ ଶରୀରର ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚିକେନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଭଲ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ ବହୁତ୍ ଥାଏ ଏଥିରେ ଜୀଙ୍କ ଥାଏ ଯାହା ଶରୀରର ମାଂସପେଶି ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ।

body 1
ଏହା ପରେ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ଖାଇବା ଉଚିତ୍ କାରଣ ଏହା ଆମ ମାଂସପେସିକୁ ତୁରନ୍ତ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହା ପରେ ଆମେ ବିଟ ଖାଈବା ଉଚିତ୍ ଏହା ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରର ଅନେକ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଚର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଜୀମ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ପରେ ମାଛ ଏକ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏହା ବହୁତ୍ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ ଦେଇଥାଏ। ପେସ୍ତାବାଦମ୍ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଏନର୍ଜି ମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଭଲ।

ମିଠା ଆଳୁ ଏଥିରେ ବହୁତ୍ ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ଅଛି ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ୍ ଦରକାର ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ ଦେଇଥାଏ।ସେଓ ଯିଏକି ମାଂସପେଶୀକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏହା ବହୁତ୍ ଦରକାର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ। ଓଟସ ଏହା ବହୁତ୍ ଭଲ ଜିନିଷ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଖାଇପାରିବ।

body 2

ବାଦାମ ଏହା ବହୁତ୍ ଭଲ ଶରୀର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଅମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଭଲ ରଖିପାରିବା। ଜାମୁକୋଳି ବହୁତ ଭଲ ଶରୀର ପାଇଁ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁତ୍ ଭଲ ରଖିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଂସପେଶୀକୁ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ୍ ଭଲ।ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରହିବେ।ଏହା ଆମ ଶରୀରର ମାଂସପେଶି କୁ ବଢିଥାଏ।ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *