masura dali

ମସୁର ଡାଲ ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ଏହି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ।

NEWS

ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ଡାଲି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମସୁର ଡାଲି ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଏହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଚମତ୍କାର ଉପକାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଏ। ହଁ, ଏହିପରି କିଛି ଚମତ୍କାର ଗୁଣ ମସୁର ଡାଲିରେ ମିଳିଥାଏ ମସୁର ଡାଲିରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ମାଂସରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।

ମସୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫସଲ ଲୁହା, ସୋଡିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ସଲଫର୍, ଆୟୋଡିନ୍, ତମ୍ବା, ଜିଙ୍କ, ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଦାନଗୁଡିକ ମସୁର ଡାଲିରେ ମିଳିଥାଏ।

masura dali 1

ମସୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ମସୁର ଡାଲି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ତନଳୀ ଏବଂ ଗଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ମସୁର ପତ୍ରର ଏକ ଡିକୋସନ୍ ତିଆରି କରି ଗାର୍ଗଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ।

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମସୁର ଡାଲି ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ଏହା ସହିତ, ଏହା ମାନବ ଶରୀରର ପେଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ।

masura dali 2

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନାଡିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କଦାପି ରକ୍ତ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏହା ମାନବ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *