pimpal

କଣ ନଡିଆ ତେଲ ଆମ ମୁହଁର ବ୍ରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଅଟେ?

HEALTH

ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ବଡ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ସହ ସିଧା ସଳଖ ଯୋଡ଼ା ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ନଡିଆ ତେଲ ଏକ ଏଭଳି ବସ୍ତୁ ଅଟେ ଯାହା କି ସବୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଲୋକ ନିଜର ଚୁଟି ମାନଙ୍କର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ଶୀତ ଦିନରେ ନିଜର ଚର୍ମ ସୁନ୍ଦର ତଥା ତେଲିଆ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଆମ ବ୍ରଣ ଅଥବା ଆକନେ ପାଇଁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେବେ କଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରଣ ପାଇଁ ସତରେ ଠିକ ଅଟେ ? ତାହା ବାବଦରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ନଡିଆ ତେଲ ଆମ ଭାରତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କାରଣ ଏହାକୁ ଲୋକ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ନିଜର ତ୍ୱଚା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟସାର ଭରା ଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଆଉ କେଉଁପ୍ରକାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ଅଟେ। ତେବେ ନଡିଆ ତେଲ ଆମ ବ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କମ କରିପାରିବ।

coconut oil

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟ ପଢୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଠିକ କଥା କି ଆପଣ ନିଜର ତ୍ୱଚା ଉପରେ ହେଉଥିବା ବ୍ରଣ ଅଥବା ଆକନେ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଉପରେ ବ୍ରଣ ହୁଏ କଣ ପାଇଁ। ଏହା ଆମ ତ୍ୱଚା ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ତେଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ତ୍ୱଚା ଉପରୁ ତେଲ ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ତ୍ୱଚା ବ୍ରଣ ମାନଙ୍କରେ ଭରିଯାଏ।

ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା କି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରଣ କମ କରିପାରିବ କି? ତେବେ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ଲାରଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଉପୁଜିଥିବା ଏକ ତେଲ ଅଟେ ଯାହା ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡି ଥାଏ ଆଉ କିଛି ପରିମାଣରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରଣ କମ କରିପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ।

oil
ନଡିଆ ତେଲର ସବୁଠୁ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ହେଇଥାଏ କି ସେମାନେ ସ୍କିନର ଲିପିଡି ବ୍ୟାରିଆର ଭଳି କାମ କରିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନକୁ ଶୁଖିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରଣ କମ କରି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *