sim

ସିମ ନବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।

NEWS

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ସିମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ DoT ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ହଁ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ସିମ୍ ପାଇବା ସହିତ, ପ୍ରିପେଡକୁ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ କୁ ପ୍ରିପେଡ୍ ରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭୌତିକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ସହଜରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ନିକଟରେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ KYC ର ନିୟମ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।

ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ KYC ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେବ ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସିମ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେଡ୍ ପାଇବାକୁ କୌଣସି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ହଁ, ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ KYC ପାଇଁ ବୈଧ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ KYC କରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଖବର ଅଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ Re 1 ଦେବାକୁ ପଡିବ।

sim 2

ସେହି ସମୟରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଦକ୍ଷେପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱୟଂ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିମ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଇଥିବା ଏକ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ (OTP) ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫ୍ KYC ର ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂଚନା ଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥି ସହିତ, ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟରମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥାଏ, ତେବେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଦେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ।

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ସିମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ (DoT) ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ହଁ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ସିମ୍ ପାଇବା ସହିତ, ପ୍ରିପେଡ୍ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ କୁ ପ୍ରିପେଡ୍ ରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଭୌତିକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ବ during ଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ନିକଟରେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ KYC ର ନିୟମ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।

sim 1

ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ KYC ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେବ ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସିମ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେଡ୍ ପାଇବାକୁ କ କୌଣସି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ହଁ, ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ KYC ପାଇଁ ବୈଧ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀର ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ KYC କରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଖବର ଅଛି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ Re 1 ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେହି ସମୟରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଦକ୍ଷେପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।

ସ୍ୱୟଂ KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିମ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଇଥିବା ଏକ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ (OTP) ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଥିରେ ସେଲ୍ଫ୍ KYC ର ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂଚନା ଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥି ସହିତ, ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟ ରମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥାଏ, ତେବେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଦେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *