muga

ମୁଗ ଡାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ, ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ।

HEALTH

ମୁଗ ଡାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଯଦିଓ ଆମେ ଏହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଙ୍ଗ ଡାଲ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖେ। ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଙ୍ଗ ଡାଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ।

ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଙ୍ଗ ଡାଲି ଖାଇବାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କହିବା। ବଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଙ୍ଗ ଡାଲ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରୁଟ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇପାରେ। କାରଣ ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏନଜାଇମ୍ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

muga 2

ଏହାକୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଡାଳିମ୍ବ, ଭଜା କଦଳୀ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି କଟା ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ମୁଙ୍ଗ ଡାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଲି ଆକାରରେ ଖାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।

ଯଦି ଆପଣ ପନିପରିବା ଏବଂ ମୁଙ୍ଗ ଡାଲି ମିଶ୍ରଣ କରି ପନିପରିବା ଚୋପା ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ ବଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହଜମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଏହାର ଖିଚି ଖାଇ ହଜମ ଭଲ ମୁଙ୍ଗ ଡାଲ ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ସ ସ୍ପ୍ରୁଟ୍ ପରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ।

muga 1

ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଙ୍ଗ ସ୍ପ୍ରୁଟ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ଏଥିରେ କିଛି ଗ୍ରାମ ସ୍ପ୍ରୁଟ୍ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଧୋକଲାରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ଏହା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଙ୍ଗ ଡାଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲାଭ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି-ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *