makeup

ସ୍କୁଲ ତଥା କଲେଜ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେକ ଅପ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ।

NEWS

ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଆପଣନ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଏପରି ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା କି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ସ୍କୁଲ ତଥା କଲେଜ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା କି ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର।

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା କେତେ ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ନିଜର ଶରୀରର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ନିଜର ମୁହଁ ତଥା ଚର୍ମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର।

 

makeup 1

 

ଏହା ସେହିଭଳି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍କୁଲ ଅଥବା କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ମେକ ଅପ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏହା ଦରକାର ହେଇ ନପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହା ବାବଦରେ।ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ଲାକମିର ଆଲୋଭେରା ଜେଲ ଯାହା କି ଆମ ମୁହଁକୁ ବହୁତ ମଏଶ୍ଚରାଇଜ କରିବ ଆଉ ହୁଏତ ତାହା ଆମକୁ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

makeup 2

 

ଏହାକୁ ଆମେ ଆମ ମୁହଁ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇବୁ ଆଉ ତାହାକୁ ମଶାଚ କରିବା ଭଳି ଲଗାଇବୁ। ତାହାପରେ ଆମେ ଆମ ମୁହଁ ଉପରେ ପଣ୍ଡସ୍ ର ବିବି କ୍ରିମ ଲଗାଇବୁ ଯାହା କି ଆମକୁ ସନକ୍ରିମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଥବା ଆମେ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ ଯାହା କି ଆମ ମୁହଁର ସବୁ କଳା ଦାଗ ହଟାଇବ ଆଉ ଆମକୁ ଏକ ଗୋରା ଚେହେରା ଦେବ।

ଏହାପରେ ଆମେ ମୁହଁ ଉପରେ ଲାକମିର ଏକ କ୍ରିମ ଲଗାଇବା ଯାହା କି ଆମ ମୁହଁ ଉପରେ ବଂଚି ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳା ଦାଗ ମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଦାଗ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସବୁ ପ୍ରଭାବ କମ କରିବ ଆଉ ତାହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହେଇପାରେ। ଏହା ସବୁ କଲେଜ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *