saudi

ସାଉଦି ଆରବର କିଛି ଭୟାନକ ନିୟମ।

NEWS

ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବ ଦେଶ ବାବଦରେ ଜଣା ହି ଥିବ। ଏହି ଦେଶ ଦୁନିଆର କିଛି ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ ଅଟେ। ତେବେ ଏହା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଯାହା କି ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବୁ। ଏକ ଏଭଳି ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ କି ପାଣିଠାରୁ ଅଧିକ ତେଲ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥାଏ କି ସେମାନେ ସୁନାର ବାଥ୍ରୂମ ତଥା କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନାନ୍ତି।

ଏଠାରେ ନିୟମ କାନୁନ ଏତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତ କି ଏଠାରେ ଲୋକେ ଚୋରି କରିବାର ନା ରୁ ହି କମ୍ପି ଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଚୋରି ଧରା ପଡିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଆଉ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ହାତ କାଟି ଦେବାକୁ ପଡେ। ତେବେ ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ବିବାହ, ଯାତ୍ରା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ଆଉ କାନୁନ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ନିୟମ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଥାଏ ଆଉ ମଉଜ ମଜଲିସ କରିବା ମାମଲାରେ ଏହି ଦେଶ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନହେଲେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରି ହି ପାରିବେ ନାହିଁ।

saudi 1

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ କି ସାଉଦି ଆରବିଆ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ଲାମିକ ଦେଶ ଅଟେ ଯାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୩.୫୭ କୋଟି ଅଟେ ଆଉ ଏଠାରେ ଲୋକେ ବିନା ସମ୍ବିଧାନରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ କି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସ୍ବାଧୀନତା ନାହିଁ। ଏହି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବି ନଦୀ ନାହିଁ ଯାହା କି ଦୁନିଆର ଏକମାତ୍ର ତଥା ସବୁଠୁ ବଡ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟେ ବି ନଦୀ ନାହିଁ। ଏହି ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ ଆଉ ତାହା କେବଳ କୁରାନ ମାନଙ୍କୁ ହି ଆଧାର କରି ନିଜର ନିୟମ କାନୁନ ତିଆରି କରିଥାଏ।

saudi 2

ଏହି ଦେଶରେ ତେଲର ଖଣି ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ହି ସେମାନେ ଦୁନିଆର କିଛି ସବୁଠୁ ଧନୀ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ସହର ମକ୍କା ଆଉ ମଦିନା ସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏଠାରେ ସବୁ ମୁସଲିମ ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଜାହାପାଇଁ କି ଏହି ଦେଶରେ ଏହି ଦୁଇଟି ସହରରେ ଜାଗାର ଦାମ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦାମୀ ହେଇଯାଇଛି।

ଏହି ଜାଗା ମାନଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ମାନା ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାକୁ ସବୁ ମୁସଲିମ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଏହି ଦେଶ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏହି ଦେଶ ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ଫିଲଟର କରିଥାଏ। ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଟେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *