ring

ହାତରେ ଏକ ତମ୍ବା ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବାର ଅପାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।

NEWS

ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷତା ଅଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଗ୍ରହର ତ୍ରୁଟିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଧାତୁକୁ ତମ୍ବା କୁହାଯାଏ। ଏକ ତମ୍ବା ରିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତମ୍ବା ବାସ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଔଷଧ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ।

ring 1

 

ଏକ ତମ୍ବା ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବାର ଲାଭ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତମ୍ବା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଧାତୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ତମ୍ବା ରିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବାର ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେ ଚନା କରେ

ring 2

ଏବଂ ତମ୍ବା ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରେ। ଯଦି ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ରିଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏକ ତମ୍ବା ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଧାତୁ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *