sidi

ଘରେ କେବେବି ଏହି ଦିଗରେ ସିଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ ହେବ ଘୋର ଅନର୍ଥ।

NEWS

ଆଜି ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ରୁଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣ ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ଜଳର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପାହାଚର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

ଏହି ଦିଗରେ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଋଣରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହଜ ଅଟେ। ପାଣି ବ୍ୟତୀତ ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନରେ ଥିବା ସିଡ଼ିଗୁଡିକର ସଠିକ୍ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ।

sidi 1

 

ଯଦି ତୁମର ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନର ପାହାଚ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ତଳକୁ ଆସେ, ତେବେ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ ତେଣୁ ଘରର ସିଡ଼ି ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

sidi 2

 

ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବିଷୟରେ ଥିଲା ଆଶା କରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସର ଲାଭ ଉଠାଇବେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *