money

ପ୍ରତି ମାସରେ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏହି ବିଶେଷ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତୁ।

NEWS

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍, ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା 2015 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ଯେକ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠିର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଡାକଘରେ ଏକ ଖାତା ଅଛି।

ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜମାକାରୀମାନେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କଣ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବିନିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ 1000, 2000, 3000, 3000, 4000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 5000 ଟଙ୍କା ପେନ୍‌ସନ୍‌ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍, ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

 

adh

 

ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗଦେବେ, ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 5000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାସିକ 210 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 5000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାସିକ 210 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ।

 

facebook

 

ଏଥି ସହିତ, 39 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପତି-ପତ୍ନୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ପୃଥକ ଭାବରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ସେମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ କେବଳ 42 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 2000 ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ 84 ଟଙ୍କା, 3000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 126 ଟଙ୍କା ଏବଂ 4000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ 168 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଟିକସ ସୁବିଧା ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆୟକର ଅଧିନିୟମ 80C ଅନୁଯାୟୀ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟିକସଯୋଗ୍ୟ ଆୟ କଟାଯାଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଏହିପରି, ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଉପଲବ୍ଧ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *