jim

କିପରି ବଳ ବଢାଇବେ ଜିମରେ। ଆସିଗଲା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ।

HEALTH

ବହୁତ୍ ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାମିନା ବଢିନଥାଏ ବୋଲି। ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଥକିଯାଆନ୍ତି।ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାମିନା ନଥାଏ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ।ସେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଳ ନଥାଏ।ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଆମ ଦ୍ଵାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାମିନା ଓ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ତ୍ କିପରି ବଢାଇବେ।

ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଡ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାମିନା ବଢାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ୍ ପରିମାଣର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ ରେ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଡର ଭଲ ସୋର୍ସ ହେବl ଦରକାର ଯେପରି କଦଳୀ, ଖଜୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ବହୁତ୍ ଭଲ କର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଡ ଦେଇଥାନ୍ତି।ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଓ ଷ୍ଟାମିନା ବଢାଏ। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଈବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ।ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗର, ପିଯା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଏହା ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅଟେ।ଯଦି ଏହାକୁ ମାସରେ ୨,୩ ଥର ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ।

jim 2
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାମିନା ବଢାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ହସମଥ୍ୟୁନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ।ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସବୁ ବହାର୍କରିଦେବା ତେବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବା।ଏହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

jim 1
ବ୍ୟାୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଏହାଦ୍ବାରା ବହୁତ୍ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାମୀନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତିନୋଟି ଏପରି ବ୍ୟାୟମ୍ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାମିନା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପୁସ ଅପ୍ ଏହା ବହୁତ୍ ଭଲ। ପୂଲ୍ ଅପ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ୍ ଭଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାମିନା ବଢ଼ିଥାଏ। ସ୍କ୍ୱାର୍ତ ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ୟମ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟାମିନା ବଢାଇଥାଏ।ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ନିଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ସୁଅନ୍ତିନି ସେମାନେ ଷ୍ଟାମିନା ବହୁତ କମିଯାଏ। ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ହି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାମନ ବଢ଼ିପରିବନାହିଁ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧିରେ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାମିନା ବଢାଇବେ ଏହା ଏକ ବହୁତ୍ ଭଲ କାମ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *