hair

ରୂପୀର ଘରୋଇ ଉପଚାର।

NEWS

ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିର ଯତ୍ନ ନେବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ଆଜିର ଏହି ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଭିତରେ ଆଉ ଏତେ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳବାୟୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ତଥା ମୁହଁର ଯତ୍ନ ନେବା ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ମାତ୍ର ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।ତେବେ ଆମେ ଆମ ମା ତଥା ଜେଜେମା ମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ଫୋଟୋ ଦେଖୁ ଯାହା ଭିତରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଥାଏ ଯାହା କି ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଏ।

ତେବେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଲାଗେ ଆଉ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଅଟେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ରୁଟିନ ସେଭଳି ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯାହା କି ତାଙ୍କର ଚୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ନିଜର ରୂପୀର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଘରୋଇ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

hair 2
ତେବେ ଶୀତଦିନରେ ଆମ ସ୍କାଲ୍ଫ ବହୁତ ଶୁଷ୍କ ହେବାଦ୍ୱାରା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ରୂପୀ ବହୁତ ଅଧିକ ହୁଏ। ଏହାର ଉପାୟ ଆଜି ଆମେ କହିବୁ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କର୍ପୂର।ଆପଣ ଏକ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଅଥବା ଲେମ୍ବୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଶୀ ଯୁସ ବାହାର କରନ୍ତୁ।

hair 1

ଯୁସ ବାହାର କରିବା ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଏକ କର୍ପୂର ଆଣି ଭଲ ଭାବରେ ଚୁର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଳାଇବା ପରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଚୁଟିର ମୂଳରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଶାମ୍ପୁ କରିବାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଶାମ୍ପୁ କରି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ମେଥି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ମେଥି କିଛି ଆଣି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଭିଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।ତାହାକୁ ସକାଳେ ପାଣିରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାହାର କରିବା ପରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ତାହାର ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। କରିବା ପରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ନିଜର ଚୁଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାହାର ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଜର୍ମସ୍ ବାହାର କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଘରେ ରହି ହି ନିଜର ରୂପୀର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *