ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପିଅନ୍ତୁ

HEALTH

କଳା କଫି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାନ୍ତି, ଏହା ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରେ। ମହୁ ସହିତ କଫି ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଭଲ କଫିର ଅନେକ ଉପକାର ମଧ୍ୟରୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯେତେବେଳେ କଫି ଚିନି ଏବଂ କ୍ଷୀର ବିନା ନିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯଦି ଏହି କଫିରେ ଟିକେ ମହୁ ମିଶାଯାଏ,

ତେବେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ। କଫି ଏହିପରି କାମ କରେ କଫି ଏହି ଉପାୟରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ପିଇବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାଫେନ୍ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟରକୁ ଟ୍ରିଗର କରିଥାଏ।

coffee

କଫି କେବଳ ଅନେକ ଚର୍ବି ଜଳୁଥିବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ଚର୍ବି ଟିସୁରୁ ଚର୍ବି ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବଢେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମହୁ ଏହିପରି କାମ କରେ ଫଳାଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କଫି ପରି ମହୁ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ଚର୍ବିକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ।

honey

ତାହା ହେଉଛି, ଶରୀରରେ ଯେଉଁଠାରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୁଏ, ଏହା ସେଠାରୁ ଏହାକୁ ହଲାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଚର୍ବି ହ୍ରାସର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଶରୀର ପରେ ଏହି ଚର୍ବିକୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏକ ଶକ୍ତି ଷ୍ଟୋର୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ।

ଏହା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲେସିରାଇଡ୍ ହ୍ରାସ କରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା କ୍ୟାଲୋରୀ ଜାଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡିକ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ଧତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, କେବଳ କିଛି ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *