sani 1

ଶନିବାର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ ମହାଦଶା କଟିବ।

RASIPHALA

ଶନି ଦେବ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦଣ୍ଡର ଦେବତା, ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ସାଧାରଣତ ଶନି ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟର ଧାରଣା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଶନି ଦେବ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଭଲ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟର ଖରାପ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାସ ଅକ୍ଟୋବର 11 ରୁ ଶନି ଗ୍ରହର ଗତିବିଧି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରୁ ଯାଉଛି।

ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସେହି ରାଶି ଚିହ୍ନକୁ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଶନୀଙ୍କ ଦେଢ଼ କିମ୍ବା ଧାୟା ଇତ୍ୟାଦି ମହାଦଶା ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶନୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଗତିର ଶେଷ ଶନିବାର, ଏହି ଶନିବାରରେ ଶନି ଦେବଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଏହାର ପଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଶନି ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ କୁଶାଙ୍କ ଆସନରେ ବସି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରୋଜାରୀ ସହିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।

sanii

 

ଶନିଙ୍କ ମହାଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶନି ଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ପ୍ରିମ୍ ପ୍ରହ ଶାନିଶଚାରା ନାମା ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶାନିଶଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଶନି ମହାମନ୍ତ୍ରା ନିଲଜନ ସମଭାସମ୍ ରବିପୁତ୍ରନ୍ ୟାମାଗ୍ରାଜମ୍ ଛାୟାମାର୍ଟନ୍ଦ ସମ୍ବୁତମ୍ ତାନ୍ ନାମମୀ ଶାନିଶଚରମ। ଶନୀଙ୍କ ପୌରାଣିକ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ହ୍ରିମ୍ ନିଲାନଜାନସାମବାସମ୍ ରବିପୁତ୍ରମ୍ ୟାମାଗ୍ରାଜମ୍ ଛାୟା ମାର୍ଟାନ୍ଦାସମ୍ବୁତମ୍ ତନ୍ ନାମାମି ଶାନାଶରାମ ଶନୀଙ୍କ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶାନ୍ନୋଡେଭିର୍-ବିଶ୍ୱା,

sanii

ଆପୋ ଭବାଣ୍ଟୁ ପିଟେଇ ଶାୟୋରବିଷ୍ଟ୍ରାଭାଣ୍ଟୁନା ଶନି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ଭଗବେ ବିଦ୍ୟାମେନ ଶ୍ରୀପ୍ରୟାୟା ଧିମା ତାନ୍ନୋ ଶନି ପ୍ରାକୋଦୟତ୍।
ଶନି ଦୋଶ ନିଭାରନ୍ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଟ୍ରିଆମ୍ବକମ୍ ୟଜାମାହା ସୁଗାନ୍ଧୀମ୍ ପୁଷ୍ଟିଭାର୍ଦ୍ଧନମ୍। ଉର୍ବରୁକ୍ ମିଭ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ଶ୍ରୀମତିର୍ମୁକ୍ସିୟା ମା ଶ୍ରୀତ୍ ଶାନୋଡେବୀରବିଷ୍ଣୁ ତୁମେ ଭବାଣ୍ଟୁ ପିଅ ହେ ଶ୍ୟାମ ଶନିଶାରାୟା ନାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶନି ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱାଜିନୀ ଧାମିନୀ ଚାଭା କାଙ୍କାଲି କାଲାହାପ୍ରିହା କଙ୍କ୍ଟି କାଲାହି ଚାଉଥ ତୁରଙ୍ଗି ମହିଶି ଅଜା ଶାନେରନାମାନି ୱିଫେନାମେଟାନି ସଞ୍ଜପାନ ପୁମାନ ଦୁଖାନି ନାସିନିଟିୟମ୍ ସାଧବ୍ୟାଗମେଡେ ସୁଖମ୍ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶନି ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ପ୍ରମ ପ୍ରୀମ ପ୍ରହ ଶାନିଶଚାରା ନାମା।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *