alu

ଆଳୁର ଉପକାରିତା ସଂପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ।

HEALTH

ଆଳୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଫଳ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରାୟ ସବୁରୁତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମିଳେ। ଆଳୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଫଳ ଏହା ସବୁବେଳେ ମିଳେ।ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉ କାରଣ ଏହା ସବୁ ତରକାରୀରେ ମିଶିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତରକାରୀରେ ମିଶାଇକି ଖାଇ ପାରିବ।

ଆଳୁ ମାଟି ତଳେ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଳୁର ଚୋପାକୁ କିଛି ଲୋକ ଫିଙ୍ଗିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ ରହିଥାଏ ଏହାର ଚୋପାରେ ଫାଇବର ରହିଥାଏ। ଏହା ସବୁ ତରକାରୀ ସହିତ ମିଶିଯାଏ।ଏହା ଓଜନ କମିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ୧୦୦ଗ୍ରାମ ଆଳୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ପାଖାପାଖି ୯୭ କ୍ୟାଲୋରି ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।

patato

ଆଳୁରେ ବହୁତ୍ ଫାଇବର ରହିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ଅଟେ। ଏହା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ସହ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ୨ ଗ୍ରାମ ଫାଇବର ରହିଥାଏ।ଏହାକୁ ଯଦି ଅନେ ବିନା ଚୋପାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ପାଖାପାଖି ୧ ଗ୍ରାମ ଫାଇବର ରହିଥାଏ। ଆଳୁ ଆମ ପେଟକୁ ଫୁଲ ରଖିଥାଏ। ପାଖାପାଖି ୩୦ ଗ୍ରାମ ଆଳୁରେ ଆମକୁ ବହୁତ୍ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳିଥାଏ।

ଅଲୁରେ ଭିଟାମିନ ବି ଏବଂ ସି ରହିଥାଏ। ଆଳୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଡାଇବେଟିସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ଓଜନ ଅଧିକ ସେମାନେ ଆଳୁ ଖାଈବା ଉଚିତ୍ ନୁହଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗି ସେମାନେ ଆଳୁ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହଁ।

ଆଳୁ ଏକ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଓଜନ କମ ସେମାନେ ଆଳୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଳୁ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଓଜନ ବଢିଥାଏ। ବହୁତ୍ ଲୋକ ଭାବନ୍ତିକି ଆଳୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଆଳୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଳୁ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଆମ ଶରୀରର ପାଚନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଏହା ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ।

patato
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଳୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ୧୭୫ ଗ୍ରାମର ଆଳୁରେ ୧୬୮ କ୍ୟାଲେରୀ, ଫ୍ୟାଟ ନଥାଏ, ପ୍ରୋଟିନ ୫ ଗ୍ରାମ, କାର୍ବ ୩୭ ଗ୍ରାମ, ଫାଇବର ୪ ଗ୍ରାମ, ସୋଡ଼ିଅମ୍ ୩୭ ମିଲିଗ୍ରାମ , ଭିଟାମିନ ସି, ପୋଟାସିୟମ, ମଗ୍ନେସିଅମ୍ ରହିଥାଏ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବେ ତିଆରି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।ଆଳୁର ଚୋପାରେ ବହୁତ୍ ଫାଇବର ରହିଛି।ଏହାକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍।

ଆଳୁକୁ ଟିକେ କାମ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଟିକେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘରେ। ଏହାଦ୍ବାରା ଆଳୁ ଅଧିକ ଦିନ ଭଲ ରହିଥାଏ।ଏହା ଏକ କମ୍ ଅର୍ଥରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଅଟେ।ଏହାକୁ ଆମେ ଭାଜି କିମ୍ବା ଛାଣି ଖଇପରିବା।ଏହା ଚାଉଳ ଭଳି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ନଥାଏ।ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଆମ ଶରୀରର ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥାଉ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ମଜାଦାର କଥା ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *