water

କେତେ ପାଣି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପିଇବା ଉଚିତ୍।

HEALTH

ସବୁବେଳେ ଆମର ବାପା ମା ଆମକୁ ଅଧୀକ୍ ପାଣି ପିଇବା କୁ କହିଥାନ୍ତି।ଯଦି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମ କିଡିନ ଓ ମସ୍ତିସ୍କ ଓପୋରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ।ଯଦି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ କମ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଡିହାଇଡ୍ରେଶନ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଓ ବଦ୍ ହଜମ ହୋଇଥାଏ।ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଆମର ବହୁତ୍ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ।ପାଣି ବିନ ଆମେ କିଛି ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା।କେହି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଦିନକୁ ୮ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍ ଆଉ କିଏ କୁହେ ୨ଲିଟର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ ପିଇବା ଉଚିତ୍।

ଆଳୁରେ ପାଖା ପାଖି ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶାଗରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥାଏ। ନେସନାଲ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁହେ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ୬୫ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ରହିଥାଏ।ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବୟଷ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅଧିକ।ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଶରୀର ଜଳ ଦ୍ଵାର ହିଁ କାମ କରିଥାଏ।ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜଳ କରେ,ଏହା ସହିତ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଶରୀରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରବାହ କରେ। ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ସହିତ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।ପାଣି ବିନା ଆମର କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।

water
ବହୁତ୍ ଜଳ ଝାଳ ଓ ମୂତ୍ର ଦେଇ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିକୁ ଆମକୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ୍ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଣି କମ୍ ପିଇଲେ ଶରୀରରେ ଥକି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ରହେ ଏହା ସହିତ ଆମେ କୌଣସି କାମକୁ ମନ ଦେଇ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେହ ଖରାପ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।ଅଧିକ ପାଣି ପିଇଲେ ଆମ କିଡନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ।ଆମ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଫ୍ଲୁଇଡ ପାତଲା ହୋଇଯାଇଥାଏ।ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମ ଶରୀର ଫୁଲିଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଆମ ମୁଣ୍ତରେ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଆମ ଶ୍ନରଂଶକ୍ତି ହରାଇଥାଏ।

water glass
ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ପାଣି ପିଇବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନିର୍ଭର କରେ।ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ରୋହୁଛନ୍ତୀ ତେବେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପିଇବେ।ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ପାଣି ଦରକାର।ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଫଳ ଓ ପରିବା ଅଧିକ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ୍ ଜଳର ମାତ୍ରା ଏହି ଫଳ ଦ୍ଵାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପାଣି ପିଇବାର ଅଛି

ଏହା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ ଏହା ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍।ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୂତ୍ର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍।ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମ୍ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *