roga

ଥର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ – କେବେ ହେବନି ଏହି ସବୁ ରୋଗ |

HEALTH

ନିମ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ପେଟର ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ। ନିମ୍ ଫୁଲକୁ ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ନିଆଯାଏ ଏହା ସହିତ, ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ପେଟର ଚର୍ବିକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ନିମର ଅତ୍ୟଧିକ ଦ୍ୱାରା ମୌଖିକ ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୋଇଯାଏ,

neem

ଯାହାକୁ ଡାଟୁନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ୍ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ନିମ୍ ପାଟି ଘା ’, ଖରାପ ନିଶ୍ୱାସ, ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଦାନ୍ତର ଚମକକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିଥାଏ।

ବ୍ରଣ, ବ୍ରଣ, ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଚେହେରାର ଶୁଷ୍କତା ନିମ୍ ପତ୍ର ସହିତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। କିଛି ନୀଳ ପତ୍ର ନିଅ, ପାଣି ସବୁଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏହି ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବା ଉଚିତ।

neem 1

ନିମରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ଏହା ଚନ୍ଦନକୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିମ୍ ପତ୍ର ଏବଂତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଥର କେଶ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ ପେଟ ଅଲସର,

କ୍ରମ୍ପ, ଫୁଲିବା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ ବିକଳ୍ପ ଦିନରେ ନିମ୍ ରଖନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ନିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *