ଖରାପ ସମୟର ଆସୁ ଥିବା ସଂକେତଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ – ମନୁଷ୍ୟର ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଏହି ସଙ୍କେତ ଦିଅନ୍ତି।

NEWS

ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଖ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଚକ ଖରାପ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଏହି ଖରାପ ସମୟ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ହେତୁ, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି।

ଏହି ଖରାପ ସମୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଚିହ୍ନ ଆଣିଥାଏ। ଖରାପ ସମୟର ଲକ୍ଷଣ ସକାଳେ ଘରେ ବର ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବାବେଳେ ବରର ଭର୍ମିଲିୟନ ବାକ୍ସ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟର ସଙ୍କେତ ଅଟେ।

sindura

ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଏକ ସଙ୍କେତ ଯେ ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ମନ୍ଥରତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପୋଷା ବିଲେଇ ପ୍ରାୟତ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୁଏ,

ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି।ମଙ୍ଗଲସୁତ୍ରର ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଖର ସଙ୍କେତ ଅଟେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବା ଦିନ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଝଗଡା ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି,

ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କିମ୍ବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଖ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ପୂଜା ପ୍ଲେଟ ଖସିଯାଏ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଦେବତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *