ojana

ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥିଲେ ଥରେ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ – ସମଗ୍ର ଶରୀରର ଚର୍ବି ଶୀଘ୍ର ଲୋପ ପାଇବ।

HEALTH

ଜିରା ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ନମ୍ର ଉପାଦାନ ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ପାତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଜିରା ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ। ଜିରା ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଜିରା ପାଣି ପିଇବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କିଛି ନାହିଁ। ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଜିରା ପାଣି ପିଇବାର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ କାହିଁକି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏଠାରେ 6 ଟି କାରଣ ଅଛି। ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଜିରା କିପରି ଲାଭଦାୟକ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଜିରା କିପରି ଲାଭଦାୟକ।

ଜିରା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଫ୍ଲାବ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆୟୁର୍ବେଦ ସହିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଜିରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର ଅଛି। ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ଜିରା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏକ ଭଲ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ସଫା କରିବା, ଉତ୍ତମ ଓଜନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଚର୍ବି ଜାଳିବା ପାଇଁ ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ, ଜିରା ନିୟମିତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡିତ କାରଣଗୁଡିକ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜିରା ଖାଇବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଭ ଅଛି। ଜିରା ପୁଷ୍ଟିକର ଭାବରେ ଚର୍ବି ଜାଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ। ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

jeera 1

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିରା ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତି କ’ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିରା ବିହନକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତି କ’ଣ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନେକ ଲୋକ ନିୟମିତ ଖାଇବା ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଜିରା ପାଣି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଚମତ୍କାର ପାନୀୟର ଲାଭ। ଜିରା ମଞ୍ଜିକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇବା ଦ୍ଵରା ଓସ୍ମୋସିସ୍ ହୁଏ, ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଦ୍ଵରା ମଞ୍ଜି ଜଳକୁ ରଖେ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାଣିରେ ଛାଡିଦିଏ, ଯାହା ପରେ ଖିଆଯାଏ। ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିଥାଏ। ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେଥର ଜିରା ପାଣି ନେବା ଉଚିତ।

jeera

ପୁଷ୍ଟିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରରେ ଭରପୂର ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଡିଟକ୍ସାଇଫିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକାଧିକ ଥର ନିଆଯାଇପାରେ। ତଥାପି, ଆପଣ କେତେଥର ଏହି ପାନୀୟ ପିଇବା ଉଚିତ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ’ଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା କ’ଣ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏକାଧିକ ପାନୀୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଜିରା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ: ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଏକ ଡିଟକ୍ସାଇସିଙ୍ଗ୍ ପାନୀୟ ଭାବରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରି ଭାରି ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ତୃପ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାତିରେ ଖାଇବା ପରେ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।

ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ପିଇପାରିବେ। ଜିରା ପାଣି ପିଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଜିରା ପାଣି ପିଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ସରଳ ଚର୍ବି ଜାଳେଣି ପାନ କରିବା ବିରକ୍ତିକର ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅଟକାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ସହିତ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଧିକନ୍ତୁ ଓଜନ ହ୍ରାସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିରା ପାଣିରେ ଚିନାବାଦାମ ପାଉଡର ମିଶାଇବା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଚିନାବାଦାମ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍‌ଫ୍ଲା ମେଟୋରୀ ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯାହା ଗ୍ଲୁକୋଜର ସ୍ତରକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ରେଡିକାଲଗୁଡିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *