face

ତେଲିଆ ଚେହେରା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପଚାର – ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ |

HEALTH

ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ:- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଅଧିକ ଭାବରେ ତେଲିଆ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଚାଉଳର ଅଟାକୁ ନିଜର ମୁହଁରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ସହିତ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ସହିତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧୋଇଦେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ତେଲିଆ ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ।

କାକୁଡି:- ଆପଣ ନିଜର ମୁହଁରୁ ଯଦି ତେଲିଆ ଅଂଶ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କକୁଡ଼ିର ରସ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ନିଜର ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତେଲିଆ ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯିବ।

ଟମାଟର:- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଅଧିକ ଭାବରେ ତେଲିଆ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଟମାଟର ମଧ୍ୟରୁ ତାର ରସ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ଆଣି ନିଜର ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଲିଆ ଅଂଶ ଯିବାକୁ ଲାଗିବ।ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଅଧିକ ଚମକିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବ।

ମହୁ:- ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତେଲିଆ ଅଂଶ ଛଡ଼ାଇବା ସହିତ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜମା ହୋଇଥିବା କଳା ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ଦେଇଥାଏ।

facee
ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ:- ଏହାକୁ ଆପଣ ଗୋଲାପ ଜଳ ଓ ମୁଲତାନି ମାଟି ସହିତ ମିଶାଇ ନିଜର ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଚମକି ବାକୁ ଲାଗିବ।ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା ତେଲିଆ ଭାଗକୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାର କରିଦେବ।

ମୁଲତାନି ମାଟି:- ଏହା ମୁହଁ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଉପଚାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ।ଏହା ସହିତ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜମିଥିବା ତେଲିଆ ଅଂଶକୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥାଏ।

ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର:- ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସୀୟମ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଅଧିକ ସଫା କରିବା ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜମି ରହିଥିବା କଳା ଅଂଶକୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥାଏ।ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ସଫା ରହିଥାଏ।

milk
ଗୋଲାପ ଜଳ:- ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସଫା ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଏହା ଅଧିକ କୋମଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।ଏହା ସହିତ ଏହା ମୁହଁରେ ତେଲିଆ ଅଂଶକୁ ଜମିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ।

ମସୁର ଜାଇ:- ଏହାକୁ ଆପଣ ରାତିରେ ପାଣିରେ ଭେଦାଇ ଦେଇ ଏହାର ପରଦିନ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଶି ନିଜର ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ଏହା ମୁହଁକୁ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ସହିତ ଏହା ମୁହଁରେ ଜମିଥିବା ତେଲିଆ ଅଂଶକୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥାଏ।

ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା:- ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବେ ଓ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡାଇ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।ଯେପରି ବାହାରର ପ୍ରଦୂଷଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ତେଲିଆ ଅଂଶ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ।କାରଣ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁହଁକୁ ତେଲିଆ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟୀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *