mula

ଶୀତଦିନେ ଖାଆନ୍ତୁ ମୂଳା ହେବ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା-ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର |

HEALTH

ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ପନିପରିବା ବାରମାସ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ତଥାପି କିଛି ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଅଛି ଯାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଋତୁରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମୂଳା ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯାହା କେବଳ ଶୀତଋତୁରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଯେ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅତଏବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୀତଦିନେ ତାଜା ମୂଳା ଦେଖାଇବ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ହାତଛଡା କର ନାହିଁ ଏବଂ ମୂଳା ଖାଇବାବେଳେ,

ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ, ଏସବୁ ଭଲ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପାଗ ଯଦି ପାସ୍ ହୋଇଛି ମୂଳା ମିଳିବ। କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବଳ ମୂଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଅବଧିରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିବାର ଲାଭ ବୁଝିପାରୁ ଏବଂ ମୂଳା ଖାଇବା ଶରୀରରୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଏ ଶୀତଦିନେ ଏହି ଦକ୍ଷତା ବଢାଇ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା,

mulaa 1

କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଭଳି ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଆନ୍ଥାକାରିନ୍ ଅଛି, ଯାହା ହୃଦରୋଗକୁ ରୋକିଥାଏ। ମୂଳା ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ମୂଳା ମଧ୍ୟ ହଜମକୁ ଭଲ ରଖେ, ଥଣ୍ଡା ରେ ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳା ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

mula 2

ତଥାପି, ଏକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଚିନି ସ୍ତର ଅଧିକ ଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପରେ ମୂଳା ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଥକ୍କାପଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେବେ ମୂଳା ରସରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ରସକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିପାରିବେ। ଏହି ପାଣି ସହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଶୀତଦିନେ ନିଦ୍ରାହୀନତାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ,

ମୂଳା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିକାର, ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳା ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ହାଡକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ, କେବଳ ମୂଳାକୁ ଧଳା କରିବା ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଲେମ୍ବୁ ବୁନ୍ଦା ମୂଳା ଉପରେ ରଖି ଦାନ୍ତରେ ଘଷନ୍ତୁ, ଦାନ୍ତ ଚମକିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୂଳା ଉଭୟ କିଡନୀ ଏବଂ ଯକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କରୁନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ମୂଳା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍, କାରଣ ମୂଳା ମଧ୍ୟ ଭୋକ ବଢାଇଥାଏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *