data

ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆଉ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବନି-ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ |

NEWS

ଟେଲିକମ୍ ଦୁନିଆକୁ କମ୍ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଓର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଜନା ଆସିଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଏୟାରଟେଲ ଭୋଡାଫୋନର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଟେଲିକମ୍ ବଜାରରେ ଏହି ଜିଓ ଯୋଜନା 1 ନମ୍ବର ଅଟେ। ଜିଓ 1095 ଜିବି ଡାଟା ରିଚାର୍ଜ ଏୟାରଟେଲ- vi ଏବଂ BSNL ନେଇଥାନ୍ତି। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଜିଓ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ଟେଲକୋ ଭାରତର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବଜାରର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନୂତନ ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରଖିଛି। ଜିଓ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା,

ଏହି ଯୋଜନା ଭଳି ଯୋଜନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରକୁ ଆସିନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏୟାରଟେଲର ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏୟାରଟେଲ୍ କିମ୍ବା କିଛି ଭୋଡାଫୋନ୍ ନାହିଁ ଧାରଣା, ଏବଂ BSNL ପରି ଖେଳାଳି ଆମେ କହୁଥିବା Jio ଯୋଜନା ସମୁଦାୟ 1095 GB ଡାଟା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଜିଓର ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ, ଏବଂ ଆପଣ ଜିଓ ଯୋଜନାରେ କ’ଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜିଓ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କେତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, SMS ଏବଂ ତଥ୍ୟ, ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜିଓ ଯୋଜନା 3,499 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଚୁପଚାପ୍ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ରିଲାଏନ୍ସ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ନୂତନ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 3499 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି।

bsnll

ଅଧିକାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତା ମାସିକ ଯୋଜନା ତୁଳନାରେ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜ ଫୋନକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମାସିକ ଯୋଜନା ତୁଳନାରେ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଟେ। 3499 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନୂତନ ଜିଓ ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରଥମେ ଟେଲିକମ୍ ଟକ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନା 349 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଯୋଜନା ସହିତ ସମାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରତିଦିନ 3GB ଡାଟା, ପ୍ରତିଦିନ 100 SMS ଏବଂ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରିପେଡ୍ ଯୋଜନାରେ JioTV, JioCinema, JioNews, JioSecurity ଏବଂ JioCloud କୁ ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥାପି, ଏହି ଯୋଜନାରେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ବୈଧତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଜିଓର ମାସିକ 349 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଭଳି ସମାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଜିଓ ଗ୍ରାହକ ଅଟନ୍ତି,

ତେବେ ଆପଣ ମାସିକ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଚୟନ କରିପାରିବେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯଦିଓ, ଯଦି ଆପଣ ସମୁଦାୟ ରାଶି ଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମାସିକ ଯୋଜନାଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 349 ଟଙ୍କା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 4188 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାସିକ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତେ 3499 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 689 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଜିଓ ପ୍ଲାନରେ 300 ଜିବି BSNL ଲମ୍ବା ବୈଧତା ଯୋଜନା। ଭରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍) ଏହାର ନୂତନ 365 ଟଙ୍କା ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ଚୟନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଣିଛି। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ 365 ଦିନର ବୈଧତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲ୍, 2GB ଦୈନିକ ଡାଟା କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ 100 SMS ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 250 ମିନିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ଏକ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାଗଣାରେ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି,

bsnl 1

ଆପଣ ଏହାକୁ କେବଳ 60 ଦିନ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 60 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ଡାଟା, କଲିଂ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ SMS ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। 60 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ବୈଧତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି BSNL ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ଯାହା 365 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସେ, ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଏହି 60 ଦିନର ସୀମା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହି ନୂତନ 1 ବର୍ଷର ବୈଧତା ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା BSNL ଦ୍ଵରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନେକ ନାମ ଅଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ରିଚାର୍ଜ କେବଳ କେରଳର ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ବିହାର ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଗୁଜୁରାଟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ,

କୋଲକାତା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ, ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ଚେନ୍ନାଇ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। BSNLର ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାରେ, ଥରେ ମାଗଣା ଭଏସ୍ କଲ୍ ସୀମା ସରିଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଶୁଳ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେହିଭଳି, ଦୈନିକ 2GB ଡାଟା କ୍ୟାପ୍ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ, ଡାଟା ସ୍ପିଡ୍ 80kbpsକୁ ଖସିଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଦିନ 100 ଟି SMS ପଠାଯାଇପାରିବ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏଥିରେ ମାଗଣା PRBT ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ବୈଧତା ସହିତ ଏହି BSNL ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ 60 ଦିନର ଧାରା ଏହାକୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିପାରେ। ଛତିଶଗଡ ପାଇଁ ବିଏସଏନଏଲ 2,399 ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ 100 ଏସଏମଏସ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ 250 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲ ପାଇବେ। ତଥାପି, ଯୋଜନା ସହିତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଫୋନରେ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଜନା ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *