homio

ହୋମିଓପାଥି ଉପଚାର ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ-ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର |

HEALTH

ଆଲୋପାଥିରେ 400 ରୁ 500 ମିଗ୍ରା ଟାବଲେଟ୍ ଅଛି, ସେହିଭଳି ହୋମିଓପାଥିରେ ତିନିରୁ ଏକ ଲକ୍ଷର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯାହା ତିନୋଟି ମାପରେ ଦଶମିକ, ସେଣ୍ଟିସିମାଲ୍ ଏବଂ 50 ମିଲିସିମାଲରେ ମାପ କରାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଔଷଧର କ୍ଷମତା ଯେତେ ଅଧିକ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେତେ ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ପଡିବ,

ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି କାରଣ ଔଷଧର ମାତ୍ରା ବଢାଇ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଦିନ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଔଷଧ କାମ କରିପାରିବ। ସକାଳ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବାର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ।

homio 1

ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଏହି ବିଶେଷ ଜିନିଷଗୁଡିକ ଶିଖନ୍ତୁ। ଔଷଧର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡିକ ମନେରଖନ୍ତୁ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧର ପାତ୍ରକୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପାତ୍ରର କ୍ୟାପକୁ କେବେବି ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଔଷଧ ତରଳ ହେଉ କିମ୍ବା ବଟିକା ଔଷଧକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିଥାଏ। ହାତରେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ,

homio 2

ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ନେଇ ପାଟିରେ ରଖନ୍ତୁ। ହୋମିଓପାଥି ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱ ହୋମିଓପାଥି ଦିବସ ହୋମିଓପାଥି କାହିଁକି ମିଠା ବଟିକା ଦିଏ। ଏହା ଔଷଧକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତମାଖୁ ମଦ୍ୟପାନ ସିଗାରେଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *