pujaa

ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ।

NEWS

ପ୍ରାୟତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦାଦୁରା କ୍ଷୀର, ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଖ ଦୂର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଦାପି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଏ,

ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କେବେବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜଳାବିଶେକ କଦାପି ଶଙ୍ଖ ସହିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ,

siba

କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରାଚର୍ନା ନାମକ ଏକ ଭୂତକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାଡରୁ ଶଙ୍ଖ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଏକ ଶଙ୍ଖ ସହିତ ଜଳାବିଶେକ କରିବା ନିଷେଧ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଦାପି ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଷେଧ ଅଟେ।

sibba

ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଏଥିରୁ ନିର୍ମିତ କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଦଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ କଦଳୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷେଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ,

କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଏଥିରେ କଦଳୀ କେବେବି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କେଟ୍କି ଫୁଲ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥାଏ ଏବଂ ଚାଉଳ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥାଏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *