mag

ନିଜ ଜନ୍ମ ତାରିଖରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜ ବିବାହ ବିଷୟରେ,କେଉଁଠି ,କେମିତି କେତେବେଳେ-ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୂଚନା |

NEWS

ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ୱେବପୋର୍ଟାଲରେ ସ୍ୱାଗତ।ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜ ଜନ୍ମ ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଜ ବିବାହ କେବେ ହେବ,କେମିତି ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ।ସବୁ ଥର ଭଳି ଏଥର ବି ଆମେ ଆପଣ ଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ କିଛି ଖାସ ଲେଖା ଯାହା ଆପଣ ଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା କଥା ଜଣେଇବ।ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି କଥା ବିଷୟରେ।ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଇଛୁକ କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବ କି ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ ହେବ।ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର କହିବୁ ଯାହା ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣି ପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମବିବାହ ହେବ ନା ପାରମ୍ପାରିକ ବିବାହ । ଅଙ୍କ ଜ୍ଯୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା ଯେ ଆମର ବାହାଘର କେମିତି ହେବ, ପ୍ରେମବିବାହ ହେବ ନା ପାରମ୍ପାରିକ ବିବାହ ହେବ । ଅଙ୍କ ଜ୍ଯୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖର ଅଙ୍କକୁ ଯୋଡି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ବିବାହ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ।

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୧-(୧,୧୦,୧୯,୨୮)-ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ମାସର ମଧ୍ୟ ୧, ୧୦, ୧୯, ୨୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଛି ଏମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୧ ଅଟେ । ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଙ୍କ ଅଟେ।ଏହି ଅଙ୍କ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଲାଜୁଆ ଧରଣର ହୋଇଥାନ୍ତି।ଏହିକାରଣ ରୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇପାରିନଥାଏ।

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୨-(୨,୧୧,୨୦,29)-ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ମାସର ମଧ୍ୟ ୨, ୧୧, ୨୦, ୨୯ ତାରିଖରେ ହୋଇଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୨ ଅଟେ । ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅଙ୍କ ଅଟେ । ଏହି ପରି ଲୋକ ନିଜ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ହୋଇଥାନ୍ତି।ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ ହୁଅ ତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ବିବାହ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି।

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୩-(୩,୧୨,୨୧,୩୦)-ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ମାସର ମଧ୍ୟ ୩, ୧୨, ୨୧, ୩୦ ତାରିଖରେ ହୋଇଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୩ ଅଟେ । ଏହା ଗୁରୁଙ୍କର ଅଙ୍କ ଅଟେ।ଏହି ଅଙ୍କ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ବିବାହ ହି କରିଥାନ୍ତି।ଏହି ଲୋକ ନିଜ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭାବିଥାନ୍ତି।

marrage 2
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୪-(୪,୧୩,୨୨,୩୧)-ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ମାସର ମଧ୍ୟ ୪, ୧୩, ୨୨, ୩୧ ତାରିଖରେ ହୋଇଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୪ ଅଟେ । ଏହା ରାହୁଙ୍କର ଅଙ୍କ ଅଟେ । ଏହି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତି।ଏହି କାରଣ ରୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିପାରିନଥାନ୍ତି।

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୫-(୫,୧୪,୨୩)-ହୋଇଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୫ ଅଟେ ।ଏହି ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ କୁ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତି।ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ର ସହଯୋଗ ରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି।
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୬-(୬,୧୫,୨୪)-ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ମାସର ମଧ୍ୟ ୬, ୧୫, ୨୪ ତାରିଖରେ ହୋଇଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୬ ଅଟେ । ଏହା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅଙ୍କ ଅଟେ ।ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି।

marrage 2
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୭-(୭,୧୭,୨୫)-ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ମାସର ମଧ୍ୟ ୭, ୧୬, ୨୫ ତାରିଖରେ ହୋଇଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୭ ଅଟେ । ଏହା କେତୁଙ୍କର ଅଙ୍କ ଅଟେ । ଏହି ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିପାରିନଥାନ୍ତି।

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୮-(୮,୧୭,୨୬)-ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ମାସର ମଧ୍ୟ ୮, ୧୭, ୨୬ ତାରିଖରେ ହୋଇଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୮ ଅଟେ । ଏହା ଶନିଙ୍କର ଅଙ୍କ ଅଟେ ।ଏହି ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିନଥାନ୍ତି।ଯଦି କରନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି।

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ -୯-(୯,୧୬,୨୭)-ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ମାସର ମଧ୍ୟ ୯, ୧୬, ୨୭ ତାରିଖରେ ହୋଇଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୯ ଅଟେ । ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଙ୍କର ଅଙ୍କ ଅଟେ । ଏହି ଲୋକ ପ୍ରେମ କରିପାରିନଥାନ୍ତି।ସେଥିପାଇଁ ବୈବାହିକ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି।

ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଖବର,ଭାଇରଲ ନ୍ୟୁଜ, ଭଲ ଭଲ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ,ସମାଚାର, ରାଶିଫଳ, ଜରୁରୀ ସୂଚନା,ରାଜନୀତି,କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଣିଥାଉ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଲେଖା ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ ଲାଇକ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।ଏହାକୁ ସେୟାର୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ,ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *