cha

କେଶକୁ କଳା ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ – ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର |

HEALTH

ସିଧାସଳଖ କଳା ଚା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧଳା କେଶର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କଳା ଚା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କଳା ଚା’ରେ ଟନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭରପୂର ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 କପ୍ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଏବଂ ଚା ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ପାଣିରେ କେଶକୁ ଭିଜାନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ କେଶ ସଫା କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଏହିପରି କଳା ଚା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କେଶ କଳା ହୋଇପାରେ। କଳା ଚା

ଏବଂ କଫି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କେଶକୁ ଗାଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଳା ଚା ଏବଂ କଫି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଚାମଚ କଫି ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କଫି ବିନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧଳା କେଶର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଫିକୁ 3 କପ୍ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ତିନୋଟି କଳା ଚା ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭଲ ଫୁଟିବ, ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ଏକ ବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ନିଜ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କେଶରେ ଛାଡିଦିଅ। ଏହା ପରେ କେଶକୁ ସାଧାରଣ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଧଳା କେଶର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରେ।

greentea

କଳା ଚା ଏବଂ ବେସନ। ଧଳା କେଶର ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବେସନ ଏବଂ କଳା ଚା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କପ ପାଣିରେ କଳା ଚା ’ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ 5 ରୁ 6 ବେସନ ପତ୍ର ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେଶରେ ଛାଡିଦିଅ। ଏହା ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କେଶର ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୂସରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। କେଶର ଧୂସରତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ କେଶରେ କଳା ଚା ଏବଂ ଅଜୱାଇନ୍ ର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ।

ଏଥିପାଇଁ 2 ଚାମଚ ହେନା ପାଉଡର ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଏକ କପ୍ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆପଣଙ୍କ କେଶରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ସାଧା ପାଣିରେ କେଶ ଧୋଇ ଦିଅ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇରୁ ତିନିଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କେଶ କଳା ହୋଇପାରେ। କେଶକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ଉପାୟରେ କଳା ଚା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ କଳା ଚା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କେଶ କଳା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ତୁମର ଡାଏଟ୍ ଏବଂ କେଶର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଘଟୁଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *