dhana

ଧନ ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କୁବେର ମହାରାଜଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି – ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୂଚନା ।

NEWS

ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗ କିଛି ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ। ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଯଦି ବାସ୍ତୁର ବସ୍ତୁକୁ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦିଗରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି ଏହା ସହିତ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ରେଡିକ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତୁମର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 13 ତେବେ ତୁମର ରେଡିକ୍ସ 1 + 3 = 4 ହେବ। ଯଦି ତୁମର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 29 ତେବେ ତୁମର ରେଡିକ୍ସ ହେବ। 2 + 9 = 11, ଫଳାଫଳ 2 ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 1 + 1 = 2 ନମ୍ବରକୁ ଆସନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ।

ଆଜି, ତୁମର ରେଡିକ୍ସ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଶୁଭ ବାସ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ତୁମେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ତୁମର ରେଡିକ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ ଦିଗରେ ରଖ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେଡିକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା 1 ଅଟେ, ତେବେ ପୂର୍ବ ଦିଗଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବଂଶୀକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍।

ଏଥିରୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗଟି ରେଡିକ୍ସର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ, ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରହକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ରେଡିକ୍ସ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ରେଡିକ୍ସର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ। ଇଲ୍ ରେଡିକ୍ସ ଥିବା ଲୋକମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ରାହୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି।

rudra 1

ତେଣୁ ଏହି ରେଡିକ୍ସ ନମ୍ବର ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ବସ୍ତୁକୁ ଏହି ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍। ରେଡିକ୍ସ ନମ୍ବର ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଉତ୍ତର ଦିଗର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ବୁଧ ଗ୍ରହ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଡିକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା କୁବେରଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍। ଟଙ୍କା ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିବ।ରେଡିକ୍ସ 6ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗ ସହିତ ଜଡିତ।

laxmi

ରେଡିକ୍ସ ନମ୍ବର ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିଗରେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯାହାର ରେଡିକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା 7, ସେମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ଏହି ଦିଗର ପ୍ରଭୁ। ରେଡିକ୍ସ ନମ୍ବର ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କଳା ରଙ୍ଗ ରଖିବା ଶୁଭ ହେବ। ଏହି ଦିଗ ଶନି ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଡିକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ସେମାନେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପିରାମିଡ୍ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିଗ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡିତ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *